bmi.academy.sk

Body Mass Index sa používa pri odhade výživy organizmu. Určuje výšku rizika pri nadváhe alebo obezite. Ideálny Body Mass Index sa pohybuje od 20 do 25 kg/m2

Výpočet BMI

Pohlavie:    Žena Muž